top of page

RICA Sweden / PRODUKTION

Så mycket vi bara kan tillverkas närproducerat, en del hantverk görs av skickliga hantverkare  i Europa. I Asien kan vi komplettera med produktion.

Vi tänker och efterfrågar miljöanpassade produkter.

bottom of page